skip to Main Content

Ons onderwijs

Op de Springplank zetten de kinderen de volgende stappen in het ontwikkelen van hun schoolse gaven en talenten. Wij bieden een veilige en optimale schoolomgeving om dit tot bloei te laten komen. Het Daltononderwijs geeft ons goede handvatten om dit te realiseren en effectief met onze onderwijstijd om te gaan.

Door de zes kernwaarden van Daltononderwijs geven wij vorm en inhoud aan ons onderwijs:

  1. vrijheid in gebondenheid
  2. zelfstandigheid
  3. samenwerken
  4. effectiviteit
  5. reflectie
  6. borging
ons onderwijs

'way of life'

Daltononderwijs op De Springplank is een manier van omgaan met elkaar ‘way of life’. Het is een omgeving waarin uitstekend wordt lesgegeven, waarin je respectvol met elkaar omgaat, waarin je verantwoordelijkheid krijgt en daarop aangesproken kan worden en waarin je actief deelneemt aan de activiteiten om je gaven en talenten te kunnen ontwikkelen.

ons onderwijs 2

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top